Hoeveel keer per dag haal jij adem?
Ongeveer 16.000 keer.
Hoe vaak ben je je daarvan bewust?
Waarom bewust ademen zo belangrijk is.

Uitspraken van Cliënten

“Ik ben me bewuster van de keuzes, die je zelf maakt en kunt maken in het leven”

“Voor mij was de combinatie met gesprekken voor en/of achteraf van belang..Als ik ooit nog eens hulp wil, zal ik voor ademen in combinatie met gesprekken kiezen”

“Het ademen helpt mij ook om te gaan met spanningen, bijv. wachten op de uitslag bij een dokter. Ik ga dan ademen en de spanning wordt minder.”

“Als ik nu een keer flink moe ben, probeer ik een plekje te zoeken waar ik even rustig kan ademen. Ik voel me nog wel moe maar kan me er veel beter aan overgeven dan voorheen”

“Het is wonderlijk dat je verder niets hoeft te doen en er toch zoveel met je gebeurt.”

“Door de ademtherapie heb ik geleerd mijn gevoelens te verwoorden.”

“Het is een zachte manier om te doorvoelen waar je zo’n last van hebt. De mate waarin je het probleem wilt voelen kun je helemaal zelf bepalen, je hoeft niets.”

“Na elke sessie voelde ik me een stukje beter en na een paar maanden had ik weer grip op mezelf en het leven.”

“Zonder zware gesprekken, zonder eindeloze discussies, maar gewoon door samen te ademen, was het mogelijk om het diepste innerlijk te raken en al je geheime verdriet te voelen en te beleven.”

“Voordat ik met de therapie begon voelde ik me machteloos, troosteloos en depressief. Na een paar maanden begon ik me beter en beter te voelen. Langzaam begon ik te accepteren wat er gebeurd was en kreeg ik meer grip op mezelf. Ik werd weer vrolijker en de depressiviteit verdween. De zorgen en het verdriet zitten nog wel ergens, maar mijn gedachten erover zijn veranderd en ik kan het hanteren.”

Uitspraken van Therapeuten

Ik heb de ademtherapie leren kennen als een vorm van behandeling waarin, in een beperkt aantal sessies, op een intensieve manier (in tijd) aan persoonlijke vraagstukken die verband houden met innerlijke groei gewerkt kan worden. Deze vorm van behandeling biedt door de toepassing van de ademtechniek de mogelijkheid om op een andere manier dan praten (cognitief proces) zicht te krijgen op onderliggende emoties (angsten, agressie) die in het dagelijks leven je manier van denken en handelen beïnvloeden. Het ademen wordt voorafgegaan en afgesloten met een gesprek. Dit is mijns inziens van groot belang voor de integratie van cognitie en emotie. Uiteraard is, zoals bij elke behandelvorm, een goede intake belangrijk en blijft bij andere vragen dan werken aan innerlijke groei, zoals vermoeden van psychiatrie, samenwerking met de reguliere GGZ vanzelfsprekend.

Eline Brood, Gezondheidszorgpsycholoog

Adem. Ademhaling is er altijd; van geboorte tot dood. Ze is er gewoon. Soms zo gewoon dat we haar vergeten en zelfs verwaarlozen. Automatisch verandert zij van ritme en diepte als gevolg van emoties als boosheid (oppervlakkige, korte ademhaling), opwinding (dieper en sneller), blijdschap (voluit). Ze stokt bij schrik en angst.
Wanneer we stilstaan bij ons ademhalen en onze liefdevolle aandacht tot haar richten kan zij ons helpen bij het richten van onze aandacht zodat we ons geestelijk en lichamelijk als geheel kunnen waarnemen en beleven. De adem helpt ons onze irrationele en negatieve gedachten los te laten door er onze aandacht op te richten. We hoeven haar niet te veranderen maar alleen maar te volgen. Zo brengt de adem ons in ons lichaam en bij de stilte.
Adem is het voertuig van de aandacht.
Caroline Nocera, psycholoog, Rotterdam